Quy trình thu gom dầu thải & kiểm soát mùi hôi

1. MÔ TẢ

Một cơ sở hoạt động về lĩnh vực vận tải dầu mỡ thải lớn tại miền Nam Ontario Canada đã có vấn đề mùi dầu thải trong quá trình thu gom và chế biến. Mùi khó chịu có liên quan đến xe thu gom và lưu trữ tại cơ sở chế biến của họ.

Ecolo Odor control Technologies Inc đã ký hợp đồng để đề xuất một chương trình kiểm soát mùi hôi để giảm mùi khó chịu bị phàn nàn và chương trình này có kết quả kiểm soát mùi rất tốt.

2. THÁCH THỨC

Trong quá trình thu gom mùi nồng của dầu thải được phát ra từ xe tải thu gom, mùi bốc ra tại điểm hẹn và khi họ di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác. Trong quá trình làm đầy mùi rất nặng được phát ra trong không khí mà những nơi đó là những nơi có mật độ lưu thông cao như nhà hàng, trung tâm mua sắm và các hoạt động thức ăn nhanh. Bể chứa tại các cơ sở chế biến cũng đặt ra vấn đề tương tự như mùi hôi. Các nỗ lực trước đó để kiểm soát mùi hôi khói chịu với các sản phẩm khác không tạo ra kết quả có hiệu quả.

3. TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

BioStremeTM xử lý chất thải rắn (SWT) được trộn với nước và được áp dụng vào những bồn chứa còn trống của xe tải, trước khi thu gom. Ứng dụng này cho phép BioStremeTM SWT để trộn đều với dầu thải tại mỗi điểm thu gom. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của mùi và đặc tính vật lý của dầu thải mà liều dùng 200 ppm BioStremeTM SWT đã được đề nghị. BioStremeTM SWT đậm đặc cũng được áp dụng cho các hố lưu trữ tại cơ sở xử lý như dầu thải thu được thải ra từ xe tải dịch vụ.

4. KẾT LUẬN

BioStremeTM SWT rất hiệu quả trong việc giảm mùi hôi từ các xe tải dịch vụ và hố lưu trữ tại các cơ sở chế biến. Lái xe tải dịch vụ và nhân viên nhà máy chế biến ghi nhận sự giảm đáng kể mùi hôi liên quan đến dầu thải. Các phàn nàn về mùi hôi đã giảm đáng kể từ các nhân viên tại các điểm thu gom dầu thải và người dân địa phương xung quanh các cơ sở chế biến. Vấn đề sức khỏe và an toàn liên quan đến các loại khí có mùi đã được giảm. Chương trình kiểm soát mùi của BioStremeTM SWT đang được diễn ra kể từ tháng Tám năm 2002.